Doradca Podatkowy Warszawa

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Smart Tax Kancelaria Doradcy Podatkowego z siedzibą w Warszawie zastała założona przez Wiesława Tykę - Doradcę Podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansów i zarządzania, wpisanego na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych pod numerem 12710.

Zakres usług Kancelarii Doradcy Podatkowego

W sprawach dotyczących podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT), podatku VAT, podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych – zapraszamy podmioty z Warszawy i okolic prowadzące działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną i organizacyjną.

W sprawach podatku dochodowego (PIT), podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - zapraszamy klientów indywidualnych zarówno z Warszawy (usługi doradztwa podatkowego udzielane osobiście w siedzibie kancelarii), jak i z poza Warszawy (porady podatkowe online).

Klientom kancelarii podatkowej oferujemy pełny zakres czynności doradztwa podatkowego, w tym:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w obszarze prawa podatkowego.
  • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i kontrolnych,
  • przygotowanie odwołania od decyzji podatkowych,
  • opracowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Specjalizacja Kancelarii Doradcy Podatkowego

Kancelaria Podatkowa specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej:

  • transakcji sprzedaży oraz najmu (dzierżawy) nieruchomości wchodzących w skład majątku przedsiębiorstw (podatek dochodowy, VAT),
  • transakcji sprzedaży (opodatkowanie / zwolnienie z opodatkowania) nieruchomości prywatnych osób fizycznych,
  • najmu (dzierżawy) nieruchomości poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny),
  • transakcji zakupu towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, dla których zastosowanie znajdą przepisy w zakresie należności licencyjnych (podatek u źródła).
  • czynności, dla których zastosowanie znajdą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Rzeczpospolitą Polską,
  • nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny.

Moim celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu oraz niesienie skutecznej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów podatkowych.

Wiesław Tyka

Doradca Podatkowy (nr wpisu 12710) - Warszawa