Doradca Podatkowy Warszawa

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Smart Tax Kancelaria Doradcy Podatkowego z siedzibą w Warszawie zastała założona przez Wiesława Tykę - Doradcę Podatkowego z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansów i zarządzania, wpisanego na listę prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych pod numerem 12710.

Zakres usług Kancelarii Doradcy Podatkowego

W sprawach dotyczących podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych (PIT, CIT), podatku VAT, podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych – zapraszamy podmioty z Warszawy i okolic prowadzące działalność gospodarczą bez względu na ich formę prawną i organizacyjną.

W sprawach podatku dochodowego (PIT), podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych - zapraszamy klientów indywidualnych zarówno z Warszawy (usługi doradztwa podatkowego udzielane osobiście w siedzibie kancelarii), jak i z poza Warszawy (porady podatkowe online).

Klientom kancelarii podatkowej oferujemy pełny zakres czynności doradztwa podatkowego, w tym:

  • udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w obszarze prawa podatkowego.
  • reprezentowanie w postępowaniach podatkowych i kontrolnych,
  • przygotowanie odwołania od decyzji podatkowych,
  • opracowanie wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Specjalizacja Kancelarii Doradcy Podatkowego

Kancelaria Podatkowa specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej:

  • transakcji sprzedaży oraz najmu (dzierżawy) nieruchomości wchodzących w skład majątku przedsiębiorstw (podatek dochodowy, VAT),
  • transakcji sprzedaży (opodatkowanie / zwolnienie z opodatkowania) nieruchomości prywatnych osób fizycznych,
  • najmu (dzierżawy) nieruchomości poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny),
  • transakcji zakupu towarów lub usług od podmiotów zagranicznych, dla których zastosowanie znajdą przepisy w zakresie należności licencyjnych (podatek u źródła).
  • czynności, dla których zastosowanie znajdą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Rzeczpospolitą Polską,
  • nabycia rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny.

Moim celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu oraz niesienie skutecznej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych problemów podatkowych.

Wiesław Tyka

Doradca Podatkowy (nr wpisu 12710) - Warszawa

KIM JEST DORADCA PODATKOWY?

Doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego powołany ustawą o doradztwie podatkowym z 5 lipca 1996 roku, która określiła warunki i zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego, organizację samorządu doradców podatkowych oraz zasady jego działania. Aby móc wykonywać zawód doradcy podatkowego konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia, wiedzy specjalistycznej z zakresu prawa podatkowego potwierdzonej zdanym egzaminem państwowym na doradcę podatkowego, wysokich kwalifikacji oraz bogatego doświadczenia z zakresu szeroko rozumianego prawa finansowego.

Doradca podatkowy jest zobowiązany, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, wykonywać czynności doradztwa podatkowego według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności, mając na uwadze przepisy prawa oraz dobro klienta.

Więcej o zawodzie doradcy podatkowego w artykule: Doradca Podatkowy – Twoja ochrona przed fiskusem.