Doradca Podatkowy Warszawa

PORADY PODATKOWE ONLINE

Kancelaria Doradcy Podatkowego świadczy usługi doradztwa podatkowego online. Klient zainteresowany rozwiązaniem swojego problemu podatkowego może to zrobić za pomocą FOMULARZA ZLECENIA PORADY. Porady podatkowe online to usługa realizowana całkowicie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dzięki temu klient ma możliwość szybkiego rozwiązania ważnego dla niego problemu podatkowego bez względu na to, gdzie się aktualnie znajduje. Jest to szczególnie ważne dla tych osób lub firm, które nie są w stanie osobiście skontaktować się z doradcą podatkowym.

FORMA PORADY PODATKOWEJ ONLINE

W odpowiedzi na przesłane zapytanie Kancelaria przygotuje opinię podatkową (poradę), która następnie zostanie udostępniona Klientowi drogą elektroniczną w formie pliku PDF zaopatrzonego w podpis elektroniczny doradcy podatkowego.

Opinię możemy również przygotować na papierze firmowym Kancelarii, opatrzyć w pieczęć doradcy podatkowego oraz wysłać listem poleconym na wskazany adres.

OPINIA PODATKOWA zostanie tak przygotowana by, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, całkowicie wyjaśnić problem podatkowy. Niezależnie od rodzaju wybranej porady, w każdej opinii znajdą Państwo, oparte na dogłębnej analizie przepisów prawa podatkowego uzasadnienie. Przywołane zostaną również  stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych potwierdzające zawartą w opinii odpowiedź.

RODZAJE UDZIELANYCH PORAD PODATKOWYCH

Porada MINI – krótka, zwięzła i rzeczowa odpowiedź wraz z przywołaniem podstawy prawnej, która w sposób jednoznaczny rozstrzyga Państwa problem podatkowy (mieści się w granicach kartki A4). Cena: 149 zł.

Porada STANDARD – wyczerpująca odpowiedź na zadanie pytanie wraz z uzasadnieniem  merytorycznym (mieści się w 2 kartkach A4). Cena: 199 zł

Porada PREMIUM - rozbudowana opinia doradztwa podatkowego wykraczająca, ze względu na stopień skomplikowania zagadnienia podatkowego, a tym samym nakładu pracy doradcy podatkowego, poza ramy porady STANDARD. 

Wycena indywidualna od 399 zł

Powyższe ceny są wyrażone w kwotach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

TERMINY REALIZACJI PORAD PODATKOWYCH

Czas wykonania usługi to 72h od potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Kancelarię.

Istnieje również możliwość realizacji zleceń ekspresowych w ciągu 24h od przyjęcia zlecenia:

Porada MINI EKSPRES – 249 zł,

Porada STANDARD EKSPRES – 299 zł.

Zlecenia porad podatkowych online realizowane są przez doradcę podatkowego na bieżąco, w kolejności ich wpływania do Kancelarii. Jedynie porady ekspresowe uzyskują pierwszeństwo i są udzielane niezwłocznie, z uwzględnieniem innych porad ekspresowych.

Wszystkie podane terminy są to terminy maksymalne i biegną wyłącznie w dni robocze.

ZAMÓW PORADĘ PODATKOWĄ >>